Meer resultaten voor spaarrekening openen

spaarrekening openen
 
E-Spaarrekening de volledig online spaarrekening van VDK VDK Spaarbank.
de volledig online spaarrekening van VDK. Kernmodaliteiten van deze gereglementeerde spaarrekening. De E-Spaarrekening is een gratis gereglementeerde spaarrekening met onbeperkte looptijd van VDK Spaarbank nv bedoeld voor beheer via internet. VDK Spaarbank is een Belgische financiële instelling met hoofdzetel op het Sint-Michielsplein 16 in 9000 Gent. Deze gereglementeerde spaarrekening wordt beheerst door Belgisch recht. Tarieven op jaarbasis geldig op 18 april 2016. Basisintrest vanaf de dag na storting tot de dag van afhaling. Getrouwheidspremie voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden behouden blijven.
Blue Select spaarrekening voor rechtspersonen.
De Blue Select-spaarrekening is de ideale oplossing als uw wil sparen op de lange termijn. Het gaat om de niet-gereglementeerde Fintro-spaarrekening onderneming naar Belgisch recht. Gratis openen en beheren. het openen en beheren van uw spaarrekening is gratis. Sparen in alle veiligheid. Een spaarrekening is vast kapitaal. Financiële markten kunnen fluctueren maar brengen nooit uw spaargeld in gevaar. Sparen tot 100.000 EUR wordt altijd beschermd in het kader van het depositogarantiestelsel. Als u extra financiële bescherming wil voor uw familie voor het geval dat u iets overkomt dan kunt u een verzekering afsluiten die uw spaarrekening dekt. Met uw Blue Select-spaarrekening is het mogelijk om. uw rekening volledig te beheren via internet of via onze automaten.
Independer Toegang geweigerd.
Spaarrekening openen in Nederland Test-Aankoop invest.
Niet nu Ik neem deel. Home sparen spaarrekeningen laatste analyses Spaarrekening openen in Nederland. Spaarrekening openen in Nederland 08/02/2012. Kan een Nederlandse bank de opening van een spaarrekening weigeren aan een Belgische staatsburger? Vraag van onze lezer. Met het oog op een beter rendement voor mijn spaarcenten was ik van plan een spaarrekening te openen in Nederland. Ik woon namelijk op een boogscheut van de grens. Na wat persoonlijk onderzoek viel mijn oog op OHRA onderdeel van Delta Lloyd dat een spaarrekening met een rentevoet van 290 % aanbiedt. Maar bij die bank kreeg ik een njet op het rekwest omdat ik niet in Nederland woon.
Een spaarrekening openen en opzeggen Mijn geld en ik.
Geef enkele trefwoorden op. Een spaarrekening openen en opzeggen. Een spaarrekening openen en opzeggen. Waar kan je een spaarrekening openen? Als je een spaarrekening wil openen kan je terecht in het plaatselijke kantoor van je bank of op de website van een bank zie volgende punt. Kan je ook een spaarrekening openen op internet? De meeste banken bieden ook online spaarrekeningen aan. Die kan je eenvoudig en gratis via de website van de betrokken bank openen.
Online spaarrekening met hogere basisrente AXA Bank.
Lees het document essentiële spaardersinformatie PDF voor u deze spaarrekening opent bij AXA Bank. Hoe een st@rt2bank spaarrekening openen? Open nu online en gratis uw st@rt2bank rekening. Of ga even langs bij uw AXA Bankagent. De keuze is aan u. Welke fiscale voordelen biedt een gereglementeerde spaarrekening? Een eerste schijf van de interesten wordt vrijgesteld van roerende voorheffing bij natuurlijke personen met een verblijfplaats in België. Op interesten boven deze schijf geldt een roerende voorheffing van 15%. Bij niet-gereglementeerde spaarrekeningen is de roerende voorheffing 30% dus u profiteert twee keer van een fiscaal voordeel. Vrijstelling van roerende voorheffing. Gehuwden en wettelijk samenwonenden.
Spaarrekening KBC Bank Verzekering.
Kenmerken van deze spaarrekening. Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 1.880 euro rente per jaar inkomsten 2017 vrijgesteld van roerende voorheffing die momenteel 15% bedraagt. Geen kosten om je spaarrekening te openen en te beheren. Het geheel van de depositos die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC vb. faillissement loop je het risico het bedrag van jouw depositos boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure Bescherming depositos en financiële instrumenten in België kosteloos bij je KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.
Online Spaarrekening.
Boven dit bedrag wordt 15% roerende voorheffing ingehouden. Deze vrijstelling geldt per jaar en per belastingplichtige. Gehuwden en wettelijk samenwonenden krijgen een dubbele vrijstelling tot 3.760 op hun gemeenschappelijke Online Spaarrekening. De Online Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening. Indien u houder bent van meerdere gereglementeerde spaarrekeningen en indien de som van de interesten hoger is dan het bedrag van de vrijgestelde schijf dan dient u dat aan te geven in uw fiscale aangifte zodat 15% roerende voorheffing kan worden ingehouden op de niet-vrijgestelde schijf. Het is best prettig om wat geld opzij te hebben dat meteen beschikbaar is. En te weten dat je daar in geval van nood op kan terugvallen.
Vanaf welke leeftijd mag je een spaarrekening openen? HLN.be.
Vanaf welke leeftijd mag je een spaarrekening openen? Spaargids.be Johan Van Geyte 10/10/16 08u04 Kinderen mogen zelfstandig een eigen spaarrekening openen. Sparen is een deugd. En dus mag het kinderen al van jongsaf worden aangeleerd. Maar wat mogen ze zelf? En ook geld afhalen? Of hebben ze voor alles een toestemming nodig van vader en moeder? Uitzonderingen op juridische onbekwaamheid. Minderjarigen zijn handelingsonbekwaam zegt de wet. Dat betekent dat jongeren tot 18 jaar zelf geen juridische handelingen kunnen stellen.

Contacteer ons